μέτοχος

Μεταφράσεις

μέτοχος

actionnaire

μέτοχος

shareholder, stockholder

μέτοχος

مُسَاهِم

μέτοχος

akcionář

μέτοχος

aktionær

μέτοχος

Aktionär

μέτοχος

accionista

μέτοχος

osakas, osakkeenomistaja

μέτοχος

dioničar, vlasnik burzovnih papira

μέτοχος

azionista

μέτοχος

株主

μέτοχος

주주

μέτοχος

aandeelhouder

μέτοχος

aksjonær

μέτοχος

akcjonariusz, udziałowiec

μέτοχος

acionista

μέτοχος

акционер

μέτοχος

aktieägare

μέτοχος

ผู้ถือหุ้น

μέτοχος

hisse sahibi, hissedar

μέτοχος

cổ đông

μέτοχος

股东
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close