μέτρημα

Μεταφράσεις

μέτρημα

contagemカウント ('metrima)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να μετράω Μπερδεύτηκα στο μέτρημα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close