μέτρηση

Μεταφράσεις

μέτρηση

measurementизмерване測量pomiarMessungמדידהmåling측정mediciónmittausměření测量mediçãometingmätning測定القياس ('metrisi)
ουσιαστικό θηλυκό
υπολογισμός μεγέθους, όγκου, ενέργειας κ.λπ. μονάδα μέτρησης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close