μέτρια

Μεταφράσεις

μέτρια

('metria)
επίρρημα
όχι πολύ καλά Δουλεύει μέτρια.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close