μήνυμα SMS

Μεταφράσεις

μήνυμα SMS

SMS

μήνυμα SMS

sms

μήνυμα SMS

SMS

μήνυμα SMS

SMS

μήνυμα SMS

SMS

μήνυμα SMS

tekstiviesti(järjestelmä)

μήνυμα SMS

texto

μήνυμα SMS

SMS

μήνυμα SMS

SMS

μήνυμα SMS

ショートメッセージサービス

μήνυμα SMS

SMS

μήνυμα SMS

sms

μήνυμα SMS

SMS

μήνυμα SMS

SMS

μήνυμα SMS

sms

μήνυμα SMS

ข้อความสั้นส่งจากโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง

μήνυμα SMS

SMS

μήνυμα SMS

tin nhắn SMS

μήνυμα SMS

手机短信息
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close