μήνυση

Μεταφράσεις

μήνυση

complaintdemanda, denunciaplaintedenuncia, querela ('minisi)
ουσιαστικό θηλυκό
καταγγελία κάνω μήνυση σε κπεναντίον κάποιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close