μήτρα

Μεταφράσεις

μήτρα

Gebärmutterwomb, uterus, matrix, mouldkohtumatrice, berceau, utérusuterobaarmoedermaternica矩阵matrixматрицаmatrizматрица矩陣مصفوفةmatriz ('mitra)
ουσιαστικό θηλυκό
γεννητικό όργανο όπου μεγαλώνει το έμβρυο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close