μίασμα

Μεταφράσεις

μίασμα

contamination, miasma
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close