μίλησα

Μεταφράσεις

μίλησα

spoke
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close