μίσχος

Μεταφράσεις

μίσχος

petiole, stalk, stempétiole ('misxos)
ουσιαστικό αρσενικό
το κοτσάνι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close