μαγαρίζω

Μεταφράσεις

μαγαρίζω

defile, pollute, soil
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close