μαγγάνιο

Μεταφράσεις

μαγγάνιο

manganèse

μαγγάνιο

manganese

μαγγάνιο

марганец
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close