μαγγώνομαι

Μεταφράσεις

μαγγώνομαι

(maŋ'gonome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
βρίσκομαι σε αμηχανία Μαγγώθηκα μόλις τον είδα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close