μαγικό

Μεταφράσεις

μαγικό


ουσιαστικό ουδέτερο
κόλπο, ανεξήγητο φαινόμενο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close