μαγκώνω

Μεταφράσεις

μαγκώνω

pincer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close