μαγνητική ταινία

Μεταφράσεις

μαγνητική ταινία

شَرِيط

μαγνητική ταινία

páska

μαγνητική ταινία

bånd

μαγνητική ταινία

Band

μαγνητική ταινία

tape

μαγνητική ταινία

cinta

μαγνητική ταινία

nauha

μαγνητική ταινία

bande

μαγνητική ταινία

vrpca

μαγνητική ταινία

cassetta

μαγνητική ταινία

テープ

μαγνητική ταινία

테이프

μαγνητική ταινία

tape

μαγνητική ταινία

teip

μαγνητική ταινία

taśma

μαγνητική ταινία

fita magnética

μαγνητική ταινία

пленка

μαγνητική ταινία

band

μαγνητική ταινία

เทป

μαγνητική ταινία

bant

μαγνητική ταινία

dây

μαγνητική ταινία

磁带
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close