μαγνητοφωνώ

Μεταφράσεις

μαγνητοφωνώ

(maɣnitofo'no)
ρήμα
αποτυπώνω ήχους σε ταινία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close