μαζούτ

Μεταφράσεις

μαζούτ

mazout (ma'zut)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
καύσιμο από πετρέλαιο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close