μαθητεία

Μεταφράσεις

μαθητεία

apprenticeshipslärlingsutbildningaprendizagem (maθi'tia)
ουσιαστικό θηλυκό
εκπαίδευση η μαθητεία κοντά σε κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close