μακάρι

Μεταφράσεις

μακάρι

wishJeg ønskerJag önskar (ma'kari)
επιφώνημα
εκφράζει ευχή Μακάρι να έρθεις!
δεν ξέρω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close