μακέτα

Μεταφράσεις

μακέτα

model模型מודלmodelloنموذجmodelomodèlemodelmodel模型modellModellмодельモデルмодел모델modelomodel (ma'ceta)
ουσιαστικό θηλυκό
μικρογραφία κατασκευής η μακέτα κτιρίου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close