μακιγιάρισμα

Μεταφράσεις

μακιγιάρισμα

(maci'jarizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να μακιγιάρεται κν
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close