μακιγιάρω

Μεταφράσεις

μακιγιάρω

maquiller (maci'jaro)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
βάφω το πρόσωπο κάποιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close