μακριά

Μεταφράσεις

μακριά

verдалеко, далеч, далечеllunydaleko, pryčbort, langt væk, vækweg, weit, ab, dahin, entfernt, fort, heraus, hinwegaway, far, afar, off, forth, yonder, afieldfor, malproksimefuera, lejos, lejo, en su sitio, poner en ordenpois, kaukanaloin, rangermesszelontano, a posto, viaweg, heen, over, vandoor, verwijderd, voort, verprecz, daleko, nie tłumaczy się na język polski (tworzy angielski czasownik frazowy oznaczający oddalanie się czegoś)longe, fora, afastar, arrumardeparteдалеко, отсюда, прочьxa, chỗ khác, ra xaبَعِيد, بَعِيداً, في مَكَانِهِdaleko, dalje, pospremitiしまって, 遠くに, 離れて다른 데(로), 떨어져, 멀리bort, langt, vekkborta, långt borta, undanในที่อื่น, ไกล, ไปที่อื่นkaldırmak, uzakta在远处, 在适当的地方, 很远 (makri'a)
επίρρημα
1. σε μεγάλη απόσταση Ζω μακριά από την πόλη.
2. σε μεγάλη χρονική απόσταση Το καλοκαίρι είναι μακριά.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close