μακροθυμία

Μεταφράσεις

μακροθυμία

forbearance, indulgence
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close