μακρόθυμος

Μεταφράσεις

μακρόθυμος

indulgent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close