μακρός

Μεταφράσεις

μακρός

lengthy, long
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close