μακρύτερος

Μεταφράσεις

μακρύτερος

longer, further
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close