μαλακισμένος

Μεταφράσεις

μαλακισμένος

branleur, con, conarde, connard, connasse, conne
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close