μαλθακά

Μεταφράσεις

μαλθακά

(malθa'ka)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close