μανάβης

(προωθήθηκε από μανάβισσα)
Μεταφράσεις

μανάβης

(ma'navis) αρσενικό

μανάβισσα

greengrocer (ma'navisa) θηλυκό
ουσιαστικό
που πουλάει λαχανικά και φρούτα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close