μανδαρίνος

Μεταφράσεις

μανδαρίνος

mandarin

μανδαρίνος

mandarín

μανδαρίνος

mandarin

μανδαρίνος

мандарин, чиновник

μανδαρίνος

مُوَظَّف

μανδαρίνος

vysoký státní úředník

μανδαρίνος

mandarin

μανδαρίνος

Mandarin

μανδαρίνος

virkamies

μανδαρίνος

dužnosnik

μανδαρίνος

mandarino

μανδαρίνος

上級官吏

μανδαρίνος

관료

μανδαρίνος

mandarijn

μανδαρίνος

byråkrat

μανδαρίνος

mandaryn

μανδαρίνος

mandachuva, mandarim

μανδαρίνος

mandarin

μανδαρίνος

ข้าราชการพลเรือน

μανδαρίνος

Çin’de yüksek memur

μανδαρίνος

viên chức chính phủ

μανδαρίνος

内务官员
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close