μανιβέλα

Μεταφράσεις

μανιβέλα

crank, winch
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close