μανούβρα

Μεταφράσεις

μανούβρα

manoeuvre (ma'nuvra)
ουσιαστικό θηλυκό
χειρισμός, ελιγμός επικίνδυνη μανούβρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close