μαντάρα

Μεταφράσεις

μαντάρα

(ma'ndara)
ουσιαστικό θηλυκό άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
1 αποτυχαίνω
2 διαλύω τα πάντα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close