μαντάρω

Μεταφράσεις

μαντάρω

surcir, zurcirdarn (ma'ndaro)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ράβω μαντάρω μια κάλτσα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close