μαντείο

Μεταφράσεις

μαντείο

OrakeloracleoracleoraculumOracleOracleأوراكلOracleOracle오라클Oracle (ma'ndio)
ουσιαστικό ουδέτερο
ιερός τόπος χρησμών το μαντείο των Δελφών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close