μαντρί

Μεταφράσεις

μαντρί

pound (ma'ndri)
ουσιαστικό ουδέτερο
χώρος για ζώα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close