μαρίδα

Μεταφράσεις

μαρίδα

fry, whitebait (ma'riða)
ουσιαστικό θηλυκό
πολύ μικρό ψάρι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close