μαρασμός

Μεταφράσεις

μαρασμός

marasmedecline (mara'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
κατάπτωση πέφτω σε μαρασμό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close