μαρκησία

Μεταφράσεις

μαρκησία

marquise, marchioness

μαρκησία

marquise
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close