μαρμάρινος

(προωθήθηκε από μαρμάρινο)
Μεταφράσεις

μαρμάρινος

(mar'marinos) αρσενικό

μαρμάρινη

(mar'marini) θηλυκό

μαρμάρινο

marble (mar'marino) ουδέτερο
επίθετο
από μάρμαρο μαρμάρινο άγαλμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close