μαρμαρυγή

Μεταφράσεις

μαρμαρυγή

gleam, shimmer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close