μαρμαρώνω

Μεταφράσεις

μαρμαρώνω

versteinernpetrify (marma'rono)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
πετρώνω από φόβο, σοκ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close