μαρτυρικός

(προωθήθηκε από μαρτυρική)
Μεταφράσεις

μαρτυρικός

(martiri'kos)

μαρτυρική

(martiri'ci)

μαρτυρικό

(martiri'ko)
επίθετο
βασανιστικός μαρτυρική εμπειρία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close