μαρτυρώ

Μεταφράσεις

μαρτυρώ

attest, witness
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close