μαρτύριο

Μεταφράσεις

μαρτύριο

martyrdommartíriomartiriomartyre순교martyriummęczeństwomartirioMartyrium殉教Мъченичествоmartelaarschapmartyrskap (mar'tirio)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. βασανιστήριο υποκύπτω σε μαρτύρια
2. μεταφορικά βάσανο, τυραννία
υποφέρω, περνάω πολύ δύσκολα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close