μας

Μεταφράσεις

μας

نا

μας

námi

μας

os, vores

μας

uns

μας

us, our

μας

nos, nuestro

μας

me, meidän

μας

nous, notre

μας

mi

μας

noi

μας

私たちを

μας

우리를, 우리의

μας

ons, onze

μας

oss

μας

nas

μας

нас

μας

oss

μας

เรา

μας

biz

μας

chúng ta

μας

我们

μας

שלנו
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close