μαστίζω

Μεταφράσεις

μαστίζω

lash, scourge, whip
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close