μαστόρεμα

Μεταφράσεις

μαστόρεμα

(ma'storema)
ουσιαστικό ουδέτερο
επισκευή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close